Breaking News :

nothing found
15 czerwca, 2024

Transport kolejowy czy morski? Jaki rodzaj transportu wybrać?

Poszukiwanie najlepszych, najbardziej efektywnych – czyli najszybszych i relatywnie niedrogich środków transportu jest zadaniem firm spedycyjnych. Tempo realizowania usługi transportowej, ale również jej bezpieczeństwo oraz spodziewane koszty przewozu to czynniki, które jako pierwsze są brane pod uwagę podczas planowania trasy przewozu i dokonywania wyboru środka transportowego.

Zalety transportu kolejowego

Transport kolejowy przez wiele lat był niedoceniany, a więc nie wykorzystywano go zbyt często. Wpływało na ten stan wiele czynników, jak niedostateczna infrastruktura kolejowa, a także dość duże niebezpieczeństwo kradzieży towarów przewożonych w wagonach. Obecnie rozwój konteneryzacji oraz  transport multimodalny sprawiają, iż kolej sukcesywnie zyskuje na znaczeniu.

Kolej umożliwia ograniczenie przeciążenia dróg, wpływa tym samym na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Należy również wspomnieć o bardzo ważnym czynniku, jakim jest zminimalizowanie negatywnych skutków, jakie transport wywiera na środowisko naturalne. Dzięki zintensyfikowaniu transportu kolejowego można przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń oraz hałasu, które są domeną na przykład transportu samochodowego.

Na długich trasach kolej zyskuje dodatkowo. Towarowe pociągi ekspresowe są w stanie dostarczyć towar z Europy na Daleki Wschód w ciągu 14 dni, a dzięki konteneryzacji znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo przewożonych produktów, które zamknięte w kontenerach nie są narażone na zniszczenie, i przede wszystkim nie zagraża im ryzyko kradzieży. Niestety wadą transportu kolejowego jest ograniczona ładowność, która jest co prawda większa, aniżeli  w porównaniu do transportu drogowego, blado wypada jednak w zestawieniu z transportem morskim.

Transport morski

Transport morski cieszy się długą tradycją, a jego zalety są niezaprzeczalne. Pierwszą jest niska cena, a drugą ogromna ładowność statków towarowych, na których umieścić można naprawdę imponujące ilości ładunków.

Niestety, ten rodzaj transportu nie jest kompleksowy ani samowystarczalny, statek dowozi bowiem towar jedynie do portu, a w dalszą drogę musi on być przewożony innym środkiem transportu, zazwyczaj samochodem, a to pociąga za sobą dodatkowe koszty. Oczywiście tu również z pomocą przychodzi konteneryzacja, dzięki której nie ma konieczności żmudnego przeładowywania produktów, co wpływa także na ograniczenie kosztów

Kolejną wadą transportu morskiego jest czas, i na tę negatywną cechę nie ma niestety, lekarstwa. Statki, choć niezwykle ładowne, poruszają się powoli i tam, gdzie pociąg dowiezie nasze produkty w kilka dni, statek potrzebuje miesiąca. W przypadku transportu morskiego liczyć się trzeba także z wpływem warunków pogodowych, które dodatkowo mogą zakłócić przewóz, a te firmy, które troszczą się o środowisko naturalne winny mieć świadomość, iż ta forma transportu odpowiada za 12 procent wszystkich zanieczyszczeń, jakie trafiają do oceanicznych wód.

Kolej czy statek – na co się zdecydować?

Obie formy transportu mają swoje wady i zalety, adresowane są zatem do innych rodzajów klientów. Ci przedsiębiorcy, którym zależy na prędkości, winni unikać drogi morskiej, natomiast ci, którzy mają do przewiezienia ogromne partie produktów prawdopodobnie zdecydują się na statek.

Transport morski to przede wszystkim przewozy międzykontynentalne, kolej natomiast sprawdza się doskonale na większe, ale również na mniejsze odległości. Wybór zależy również od rodzaju przewożonych produktów, ich ilości, a także terminu, w jakim muszą być dostarczone na miejsce.

Oczywiście jednym z najbardziej istotnych czynników, jakie przemawiają za wybraniem określonej gałęzi transportu jest cena, jaką trzeba zapłacić za przewóz. Za sprawą budowy ogromnych statków, zdolnych do przewozu coraz większej liczby kontenerów, koszt jednostkowy przewozu pojedynczego skonteneryzowanego ładunku stale się obniża.

Jednak zalety kolei również są bezdyskusyjne, a dzięki stałemu inwestowaniu w rozbudowę infrastruktury kolejowej pociągi jeżdżą szybciej i dojeżdżają dalej. Wybór najlepiej dostosowanej do potrzeb danego przedsiębiorcy gałęzi transportu jest zatem sprawą indywidualną.

Skorzystanie w tej kwestii z usług doświadczonego spedytora to sposób na zdjęcie z barków przedsiębiorców konieczności podejmowania tej, a także wielu innych decyzji, związanych z przewozem. Bez wątpienia jest to najlepsza metoda efektywnego zorganizowania transportu za możliwie najniższą cenę.

Źródło: Spedycja międzynarodowa – Symlog

Read Previous

Kreatywne zabawki dla dzieci

Read Next

Kontenerowe stacje sprężarek – skuteczne i elastyczne rozwiązanie