Breaking News :

nothing found
15 czerwca, 2024

Sprężarki tłokowe — zasada działania

Sprezarki-tlokowe

Sprężarki powietrza dostępne są głównie w wersjach tłokowych lub śrubowych. Różnią się one nie tylko nazwą, ale także budową i mechanizmem działania. Rozbieżności te mają również wpływ na ich tryb pracy, jakość wytwarzanego powietrza oraz zastosowanie w różnych branżach. Wybierając sprężarkę powietrza do zakładu warto w pierwszej kolejności zorientować się w jej zasadzie działania. Pozwoli to dokonać lepszego, bardziej precyzyjnego wyboru dopasowanego do potrzeb konkretnej firmy. Przedstawiamy więc najważniejsze informacje na temat sprężarek tłokowych, ich budowy i zasady działania.

Budowa i działanie sprężarek tłokowych

Sprężarki powietrza występują w różnych wariantach i konfiguracjach, dzięki dobór odpowiedniego urządzenia do potrzeb i trybu pracy w danym zakładzie jest stosunkowo łatwy. Jednak, aby dokonać trafnego wyboru, trzeba zorientować się w rynku kompresorów i poznać najważniejsze cechy i zasady działania każdego z nich. Sprężarki tłokowe są niejako prekursorami wytwarzania sprężonego powietrza. Wynika to z tego, że kompresory tłokowe są najstarszym rodzajem urządzeń tego typu, ale jednocześnie najczęściej stosowanym. Podstawowym elementem konstrukcyjnym tłokowych sprężarek powietrza jest cylinder i tłok. Często tego typu kompresory określane są również mianem sprężarki wyporowej  i również jest to jak najbardziej poprawne.

Działanie tłokowej sprężarki powietrza opiera się na pobraniu porcji powietrza z otoczenia, a następnie zmniejszeniu jego objętości przy udziale posuwistego ruchu tłoka. Takie stłoczenie gazu do mniejszej objętości skutkuje zwiększeniem jego ciśnienia. Natomiast ruch tłoka jest możliwy dzięki mocy przekazywanej z korbowodu. Choć praca ta jest dość wydajna, a sprężarki tłokowe działają sprawnie i są mało awaryjne, to jednak nie są pozbawione wad. Słabą stroną sprężonego powietrza wytwarzanego przez kompresory tłokowe jest ciśnienie, które osiąga maksymalną wartość 5 do 6 bar. Osiągnięcie wyższego ciśnienia przy użyciu sprężarek tłokowych jest możliwe wyłącznie poprzez zastosowanie sprężania dwustopniowego.

Wydajność kompresora tłokowego jest uzależniona zarówno od wymiarów cylindra wyrażonego w jednostkach objętości, jak również sprężu, czyli stosunku ciśnienia tłoczonego do ciśnienia ssawnego. Ponadto ważnym parametrem sprężarek tłokowych jest zachowanie szczelności pomiędzy ruchomym tłokiem a powierzchnią cylindra. Ma to istotny wpływ na osiągany poziom sprężenia powietrza, jak również wydajność całego urządzenia.

Rodzaje i zalety kompresorów tłokowych

Tłokowe sprężarki powietrza można podzielić, ze względu na ich budowę, na sprężarki jedno- i wielocylindrowe lub też na urządzenia o jedno- lub dwustronnym działaniu tłoka. Oprócz tego można sklasyfikować kompresory tłokowe pod kątem trybu pracy, otrzymując podział na  jedno- i dwustopniowe.

Choć sprężarki tłokowe opierają się na najstarszej regule wytwarzania sprężonego powietrza, to jednak nadal jest ona bardzo efektywna. Świadczy o tym duża popularność kompresorów tłokowych i wykorzystywanie ich w różnych gałęziach przemysłu. Używanie tłokowych sprężarek powietrza niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim zapewniają one wydajną i ekonomiczną pracę w zakresie wytwarzania sprężonego powietrza i sprawdzają się przy zaopatrywaniu narzędzi pneumatycznych w zakresie średniego i wysokiego ciśnienia. Oprócz tego sprężarki tłokowe doskonale sprawdzają się w systemach modułowych, przez co mogą zostać podłączone do funkcjonujących już instalacji sprężonego powietrza, a także umożliwiają stosowanie kompresorów tłokowych w różnorodnych konfiguracjach sprzętu, m.in. na zbiornikach pionowych, poziomych, a także wraz z obudową dźwiękochłonną lub bez niej. Sprawia to, że nawet zmiana lub reorganizacja systemu sprężonego powietrza nie stanowi problemu jeśli w zakładzie stosowany jest kompresor tłokowy. Innymi słowy, elastyczność zastosowania jest jedną z mocnych stron sprężarek tłokowych, a w połączeniu z wysoką wydajnością stają się urządzeniami funkcjonalnymi i cenionymi przez użytkowników.

źródło: almig.pl

Read Previous

Nowy i używany zbiornik na gaz – rozwiązanie dopasowane do potrzeb użytkownika

Read Next

Niszczenie dokumentacji poufnej — jak je przeprowadzić?