Breaking News :

nothing found
15 czerwca, 2024

Umowa o pracę w Holandii – na jakie warunki mogą liczyć Polacy za granicą?

Znalezienie zatrudnienia w Polsce nie stanowi obecnie problemu, mimo to Polacy nadal decydują się na podejmowanie pracy poza granicami kraju. Przemawiają za tym przede wszystkim argumenty finansowe, gdyż zarobki, które można uzyskać w innych państwach Unii Europejskiej, są nadal wyższe od rodzimych pensji. Jednym z krajów, które są chętnie wybierane przez polskich pracowników, jest Holandia.

W Holandii istnieje duże zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników, a proponowane przez holenderskich pracodawców wynagrodzenie jest niezwykle atrakcyjne. Oferty, które czekają na Polaków, są zróżnicowane. Odpowiednie dla siebie zajęcie znajdzie osoba dysponująca doświadczeniem i władająca językiem obcym, ale także taka, która nie posiada kwalifikacji lub nie zna nie tylko niderlandzkiego, ale nawet słabo włada językiem angielskim. Nie ma również ograniczeń wiekowych, jeśli chodzi o zatrudnienie. Wszystkie osoby pełnoletnie mają szansę na znalezienie pracy w Holandii. Holenderski rynek daje szeroki wybór ofert zatrudnienia dla osób, które mają zamiar wyjechać na kilka tygodni czy miesięcy, a także dla tych, którzy są zdecydowani na dłuższy pobyt.

Rodzaje umów o pracę w Holandii

W Holandii istnieje kilka rodzajów umów o pracę. Najpopularniejszymi są umowy o pracę na czas określony oraz nieokreślony, jednocześnie stanowiące najpewniejszą formę zatrudnienia; są to odpowiednio umowy z określonym czasem trwania albo umowy stałe. W takich umowach określona jest liczba godzin pracy, a także wynagrodzenie.

Kolejnymi rodzajami umów o pracę w Holandii są tak zwane umowy elastyczne, w przypadku których pracownik nie otrzymuje stałej pensji, a tylko wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny. Wśród tych umów można wyróżnić dwa ich rodzaje. Jest to na przykład nulurencontract, czyli tak zwany kontrakt zerowy. To umowa polegająca na tym, że pracownik jest wzywany do pracy przez pracodawcę wówczas, kiedy jest potrzebny. Drugim rodzajem jest min-maxcontract, co znaczy „kontrakt min-max”. Jest w nim określona minimalna oraz maksymalna liczba godzin, jaką osoba zatrudniona może przepracować na przykład w ciągu tygodnia. W takim przypadku nawet jeśli nie przepracuje w tygodniu ani jednego dnia, należy mu się wynagrodzenie, które przysługuje za minimalną przepracowaną liczbę godzin.

Warunki finansowe, czyli ile zarobię pracując w Holandii

W Holandii obowiązują CAO, czyli zbiorowe układy pracy, w których zawarte są ustalenia dotyczące wypłat i innych warunków zatrudnienia dla danego przedsiębiorcy lub branży. CAO dzielą się na dwa rodzaje. Jedne z nich to minimalne, w których zawarte są uzgodnienia tworzące minimum, które pracodawca może zaoferować zatrudnionemu. Od tych ustaleń można odbiec jedynie na korzyść pracownika. Drugim rodzajem są CAO standardowe, od jakich ustaleń odbiegać nie wolno. Pracownicy tymczasowi są w Holandii objęci minimalnym CAO. Oznacza to, że pracodawca musi zaproponować zatrudnionemu co najmniej takie wynagrodzenie, jakie określa ten układ, ale może być ono wyższe.

Osoba, która przyjeżdża do pracy, podpisuje umowę z firmą holenderską. Musi w niej zostać ustalona stawka godzinowa, a także zasady obowiązujące zarówno zatrudnionego, jak i jego pracodawcę. Jest ona zależna również od branży, w której się pracuje, a także od układów zbiorowych w danym sektorze, określających, jak długo trwa normalny tydzień pracy. Dla branży ogrodniczej oraz gastronomicznej jest to 38 godzin, a dla pracowników supermarketów – 40.

Od 1 stycznia 2020 zaczęło obowiązywać nowe CAO. Według jego przepisów minimalna stawka godzinowa (brutto) dla pracowników tymczasowych, która jest zależna od ich wieku, wynosi:

  • dla pracowników od 18. roku życia – 5,03 euro
  • dla pracowników od 19. roku życia – 6,03 euro
  • dla pracowników od 20. roku życia – 8,04 euro
  • dla pracowników od 21. roku życia i starszych – 10,05 euro

W przypadku nadgodzin pracownik może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie. Wartość nadgodzin za pracę to 135% stawki godzinowej, co dotyczy także pracy w soboty. We wszystkie dni świąteczne od poniedziałku do soboty stawka za godzinę pracy wynosi 150% stawki godzinowej brutto, zaś za godziny pracy wykonywanej w niedzielę będzie to 200% tej stawki.

Jak szukać legalnej pracy w Holandii z odpowiednim wynagrodzeniem?

Nie wszystkie firmy holenderskie są objęte układem zbiorowym CAO. Niektóre stosują własne CAO, inne nie podlegają mu wcale. Chcąc mieć pewność, iż pracodawca, którego ofertę wybierzemy, działa w zgodzie z prawem, czyli zapewnia legalną, odpowiednio płatną pracę, najlepiej skorzystać z pomocy polskiej agencji pośrednictwa pracy. Wówczas zyskuje się pewność legalności zatrudnienia, a wszystkie warunki umowy zostaną dokładnie wyjaśnione jeszcze przed jej podpisaniem.

Źródło: Faspacking – oferty pracy w Holandii

Read Previous

Czy warto inwestować w balustrady ze stali nierdzewnej?

Read Next

Jak zwiększyć wydajność dłutowania na maszynach CNC